Truus_Scheepers_Therapeut_Coach_Amsterdam_symbool_hand_klein

Wanneer therapie

Therapie is geschikt als er terugkerende patronen werkzaam zijn, die je van binnenuit wilt onderzoeken en op die manier je bewustzijn en je effectiviteit van handelen wilt vergroten.

Vragen zoals:

  • Hoe kan ik op anderen overkomen zoals ik mezelf van binnen ervaar?
  • Hoe krijg ik meer energie?
  • Hoe kan ik dwanggedachten loslaten?
  • Hoe kan ik omgaan met spanningen, verdriet, schuld, jaloezie of schaamte?
  • Hoe kan ik terugkerende patronen in mijn relaties zien en veranderen?
  • Hoe kan ik mijn loyaliteit waar hij tegen mezelf werkt loslaten?
  • Wat ligt ten grondslag aan mijn gevoel van leegte en bedruktheid?

De duur van een therapie traject varieert. Het start met wekelijkse bijeenkomsten van één uur. In een vervolgstadium kan de frequentie twee- en driewekelijks worden.

Uitgangspunten van de analytische psychologie

De analytische therapie is onderdeel van de dieptepsychologie. Carl Gustav Jung is de grondlegger van de analytische therapie. Later hebben anderen gewerkt aan doorontwikkeling van het gedachtengoed.

Gedrag wordt voor 90% aangestuurd vanuit het persoonlijke en collectieve onbewuste. Als je geraakt wordt door de ander, positief dan wel negatief, spiegelt dat wat je hebt weggedrukt en daarmee een schaduwdeel van jezelf is. Schaduwdelen manifesteren zich in terugkerende patronen. In het schaduwdeel bevindt zich een deel van jezelf dat nog niet tot ontplooïng is gekomen of wat je tot nu toe onderdrukt hebt. Door bewustwording en acceptatie van de schaduwdelen ontstaat in het contact met anderen enerzijds meer ruimte en anderzijds meer verbinding. Jouw unieke Zelf, wil gekend worden en dient zich van binnenuit aan. Deze kracht is autonoom en gericht op de balans van het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Naarmate deze balans toeneemt ervaar je meer kracht en gaandeweg wordt het gemakkelijker om je persoonlijke meerwaarde in te zetten in ‘de maatschappij’.

“Ontplooiing komt van binnenuit”

Foto 1 slider: Privé bezit – schilderij
De Wolf – Huang Zhiqiong

Foto 2 slider: Privé bezit – schilderij
Spiegelbeeld – Marli Turion

Foto 3 slider: Het Boek der Symbolen
Een vrouw in Zuid-India voltooid een ‘visueel gebed’

Foto 4 slider: Privé bezit – schilderij
Spiegelbeeld – Marli Turion